Kok Zonneenergie – Ronald kok
 

FAQ

Uit ervaring weten wij dat veel mensen concrete vragen hebben omtrent zonne-energie. Gaarne willen wij u te woord staan en adviseren wij u telefonisch of aan huis.

Om u mogelijk toch snel van dienst te kunnen zijn hebben wij onderstaand een lijst met FAQ (frequently asked questions – meest gestelde vragen) opgesteld.

 • Bouw en werking?
 • Wat is een zonnepaneel ?
 • Koppeling aan het elektriciteitsnet
 • Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?
 • Hoe werkt een zonnepaneel?
 • Kan ik zonnepanelen zelf monteren?
 • Krijg ik belastingvoordeel als ik zonnepanelen aanschaf?
 • Welk onderhoud pleeg ik aan mijn zonnepanelen?
 • Werken mijn apparaten wel goed op zonne-energie?
 • Zonnepanelen in het bewolkte Nederland?
 • Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?
 • Hoe verdien ik mijn investering terug
 • Hoe verreken ik m’n verbruik & opbrengst met het energiebedrijf?
 • Hoeveel panelen heb ik maximaal nodig?
 • Is zonne-energie veilig?
 • Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonneboiler?
 • Als de stroom uitvalt, neemt de zonnestroom installatie het dan over?
 • Is een zonnepaneel altijd gekoppeld aan het electriciteitsnet?

Wat is een zonnepaneel ?
Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse ‘Photo-Voltaic’) is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen van bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m². Ook de zonnecollector wordt soms tot de zonnepanelen gerekend, maar deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.
De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen worden ook toegepast voor energieopwekking in de ruimtevaart.

Bouw en werking?
Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnecellen ook wel fotovoltaïsche cellen (Grieks photos: licht, en volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Een andere vorm van PV zijn de elementen gemaakt met de dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van amorf silicium. Deze elementen hebben een lager rendement, maar zijn ook beduidend goedkoper. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 5 en 15%, waarbij de cellen met betere rendementen wel meestal onevenredig veel duurder zijn.
Fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht of daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De fotovoltaïsche opgewekte stroom kan aan het lichtnet geleverd worden (netgekoppeld systeem), in accu’s opgeslagen worden (voor verlichting of bijvoorbeeld voor communicatiesystemen op afgelegen plekken) of direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven (autonoom systeem). Een zonnecel die met zijn esthetische kwaliteit bijzonder geschikt is voor zichtbare architecturale toepassingen, is de achtercontactcel. Die wordt zo genoemd omdat alle elektrische contacten op de achterzijde plaatsvinden en de voorkant een nauwelijks zichtbaar metalen raster heeft, zonder storende dubbele metaalstroken. Dat resulteert ook in een grotere bruikbare oppervlakte van de cellen en hoeveelheid geleverde stroom.

Koppeling aan het elektriciteitsnet
Sommige zonnepanelen worden via een wisselrichter (inverter) aan het elektriciteitsnet gekoppeld, andere slaan overtollige energie op in een accu. Voor de tweede mogelijkheid wordt vooral gekozen op plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. De accu’s moeten natuurlijk wel voldoende capaciteit hebben om een paar donkere dagen te overbruggen. Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld sluizen de energie die niet wordt gebruikt door naar het energiebedrijf. In dat geval loopt de verbruiksmeter achteruit zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert. Systemen die aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden, zijn netgekoppelde decentrale opwekkers.

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?
De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek van het dak en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Als de hellingshoek tussen de twintig en zestig graden ligt en de collector op het zuiden is gericht, is de opbrengst optimaal. Andere hellingshoeken en orientaties leiden tot opbrengstverliezen. Hoe groot dat verlies is ziet u in ‘stap 1′ van de adviesmodule.
Daarnaast moet het dakvlak vrij zijn van schaduw (denk aan bomen, schoorstenen, dakkapellen, etc). Schaduwwerking beinvloedt de opbrengst van het gehele systeem negatief. Zorg dat de installateur hiernaar kijkt voordat er een offerte wordt uitgebracht.

Hoe werkt een zonnepaneel?
Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen silicium een elektrische stroom lopen. Met een vakterm heten zonnepanelen daarom ook wel ‘photovoltaïsche panelen’ (uit het Grieks, phos betekent licht, en Volta is de eenheid van elektrische spanning).
In een zonnepaneel worden een aantal zonnecellen geschakeld en bij elkaar geplaatst tussen een glasplaat en een kunststof plaat. Zonnepanelen zijn meestal blauw tot zwart van kleur .

Kan ik zonnepanelen zelf monteren?
Ja, afhankelijk van hoe handig u bent, kan dat. Maar u kunt het ook laten doen door ons.

Krijg ik belastingvoordeel als ik zonnepanelen aanschaf?
Ja. Als u een set zonnepanelen plaatst, ontvangt u direct belastingvoordeel. Daar u zelf energie opwekt betaalt u geen belasting in tegenstelling tot de energie van het energiebedrijf. Hierover betaalt u ca. 12,9 cent belasting per kWh. Bij een gemiddeld gebruik van 3.500 kWh kan dit oplopen tot € 451,50 euro per jaar.

Welk onderhoud pleeg ik aan mijn zonnepanelen?
Geen. Onze producten zijn onderhoudsvrij. Doordat de panelen schuin worden geplaatst, regent vuil er bij de eerste regenbui gewoon weer vanaf. U hoeft dus niet met een schoonmaakdoek het dak op, alhoewel dit het rendement wel iets zal verhogen, denkende aan aanslag etc. Uiteraard kunt u ook een service contract met ons afsluiten; wij controleren jaarlijks de opbrengst, reinigen de panelenen en kijken of het systeem niet is aangetast.

Werken mijn apparaten wel goed op zonne-energie?
Ja. De opgewekte energie wordt via een omvormer, die op het stopcontact zit aangesloten, geschikt gemaakt voor de apparaten in huis. Schijnt de zon niet, dan zit u niet opeens zonder stroom.

Zonnepanelen in het bewolkte Nederland?
Jazeker! Zonnepanelen krijgen niet alleen energie van het felle zonlicht op een mooie zomerdag, maar ook gewoon van daglicht. De zon aan de Franse riviëra geeft maar 1,5 keer meer energie dan diezelfde zon in het bewolkte Nederland. En wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen. Anders zou je op bewolkte dagen niets kunnen zien! Kortom, zonnepanelen werken ook uitstekend op bewolkte dagen.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?
Over het algemeen niet. U kunt de vergunningscheck online uitvoeren. Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en “beschermd stadsgezicht” is wel een bouwvergunning nodig.

Hoe verdien ik mijn investering terug
Vanzelf. Investeren in zonnepanelen is niet goedkoop, maar niet investeren kost u nóg meer geld. De aanschaf van zonnepanelen verdient zichzelf altijd terug.

Hoe verreken ik m’n verbruik & opbrengst met het energiebedrijf?
Vanzelf. Zonnepanelen werken ‘s nachts niet, terwijl u wél energie verbruikt voor bijvoorbeeld de koelkast. Als uw set zonnepanelen voldoende vermogen heeft, zal deze overdag meer energie opleveren dan dat u op dat moment verbruikt. De koelkast werkt dan in de nacht op het overschot aan energie wat overdag is terug geleverd aan het electriciteitsnet. Overdag gaat de meter dus achteruit, ‘s nachts vooruit. Het verschil wordt automatisch verrekend!

Hoeveel panelen heb ik maximaal nodig?
Dit is afhankelijk van het energieverbruik. Dit verbruik kunt u terug vinden op de laatste eindafrekening van het energiebedrijf. Voor een snelle berekening kunt ue het jaarlijks energieverbruik in KWH delen door 0,9. De uitkomst is het totaal aantal watt aan zonnepalen welke u nodig heeft om het totale energieverbruik af te dekken en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden.

Is zonne-energie veilig?
Ja. Dit product is net zo veilig als elk huishoudelijk apparaat.

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonneboiler?
De zon geeft warmte en licht. Om zonnestroom op te wekken gebruikt u een zonnepaneel. Dit paneel zet licht om in stroom. Om zonnewarmte op te wekken (meestal voor warm tapwater) gebruikt u een zonneboiler. De zonneboiler zet de straling van de van de zon om in warmte.

Als de stroom uitvalt, neemt de zonnestroom installatie het dan over?
Nee. De omvormer die aan het electriciteitsnet is gekoppeld moet zichzelf -vanwege veiligheidsmaatregelen- uitschakelen als de stroom uitvalt. Zonnestroom installaties die met een accu werken kunnen wel gewoon doorwerken.

Is een zonnepaneel altijd gekoppeld aan het electriciteitsnet?
Er is een stand-alone variant en een netgekoppelde variant. Het stand-alone systeem slaat overtollige energie op in een accu. Deze variant is geschikt voor plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. Het netgekoppelde systeem is aangesloten op het elektriciteitsnet en sluist de energie die u niet gebruikt terug naar het energiebedrijf. Wat u opneemt en teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt door uw energiebedrijf verrekend.